پنجشنبه 29 شهريور 1397  |  English  |   |   | 

همایش ملی باریجه

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
شرکت در کنفرانس > هزینه ثبت نام
دانشجویان (به ازای هر مقاله) 1/000/000 ریال
اعضای هیات علمی (به ازای هر مقاله) 1/500/000 ریال
شرکت کننده آزاد  2/000/000 ریال
 
مبلغ فوق الذکر را به شماره حساب 0105614019002 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی با شناسه واریز 93056116302 واریز نمایید.

داشتن اصل فیش واریزی در روز کنفرانس الزامی می باشد.
 
آلبوم فیلم و تصاویر