پنجشنبه 29 شهريور 1397  |  English  |   |   | 

همایش ملی باریجه

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
مقالات
 

فرمت چکیده مقالات

 

عنوان در 1 یا 2 خط ، فونت B Lotus با شماره 16 به صورت پر رنگ (Bold)

نویسنده اول1 ، نویسنده دوم2 ،..... (B Lotus   با شماره 11 به صورت پر رنگ (Bold) )

نام نویسنده مسئول مکاتبات با علامت و زیر نام ارائه دهنده خط کشیده شود.

1-      عنوان علمی و آدرس کوتاه نویسنده اول (B Lotus   با شماره 11 به صورت ساده )

2-      عنوان علمی و آدرس کوتاه نویسنده دوم (B Lotus   با شماره 11 به صورت ساده )

آدرس پستی ، تلفن و رایانامه (  E mail ) نویسنده مسئول مکاتبات(B Lotus   با شماره 10 به صورت ساده ).

چکیده (فونت B Lotus با شماره 16 به صورت پر رنگ (Bold):

چکیده مقاله می بایست به فارسی و حداکثر 250 کلمه و مطابق با قالب مقالات به صورت2007 -2003  Word تهیه و ارسال گردد. چکیده مقالات باید بصورت مسقل بیانگر موضوع ، اهداف ، روش تحقیق و نتایج مقاله باشد.فونت این بخش از نوع B Lotus   با شماره 12 به صورت ساده باشد.


لينک هاي مرتبط با اين بخش
 فرمت مقالات
 فرمت خلاصه مقالات
 ارسال مقاله
آلبوم فیلم و تصاویر